Sådan bruges vores pasnings vejledninger
Eks på den korte vejledning

Opbygning af pasningsvejledningen for grupperne -


A.1. / A.3. / B.1. / B.3. / E.1. / E.2. / G.1. / J.1. / K.1. / L.1. / M. 1. / N.1. / R.1 / S.1. / T.1.

 

1.Populærnavn:

2.Pseudonym:

3.Oprindelse:

4.Størrelse:

5.Temperatur:

6.Aggressivitet:

7.Foder:

8.Akvariestørrelse:       /        8. Burstørrelse:

9.Antal:

10. Bofæller:

11. Kønsforskel:

12. Opdræt:

13. Biotop:           

14. Specielle forhold:

15. Levealder:

16. Leg og bevægelse:

17. Sygdomstegn:

18. Fredninger:

Ordforklaring til opsætningen i pasningsvejledningerne.


A.1. / A.3. / B.1. / B.3. / E.1. / E.2. / G.1. / J.1. / K.1. / L.1. / M. 1. / N.1. / R.1 / S.1. / T.1.   


A. 1.    Det binomial nomenklatur navn / latinske navn.  Bruges internationalt


1.Navne som bruges i daglig tale.

2.Navne som denne art har været beskrevet under.

3.Det land eller verdensdel hvor arten oprindelig kommer fra.

4.Den gennemsnitlig størrelse på voksne dyr.

5.Den temperatur som dyret trives bedst i.

6.Hvor aggressiv arten er overfor artsfæller eller andre arter.

7.Fodertype som er det mest ideelle for netop denne art.

8.Anbefalet minimum bur størrelse for denne art.

9.Om arten lever sammen i flok, stime eller parvis. 1,2 er lig med 1 han og 2 hunner.

10.Eks. på hvilken andre arter de kan leve og trives sammen med.

11.Kønsforskel på han og hun.

12.Om arten er registret som værende opdrættet i fangenskab.

13.Hvilken burtype/ miljø der er bedst, netop for denne art.

14.Hvis arten kræver særlige forhold.

15.Gennemsnitlig levealder.

16.Artens krav til bevægelse frihed og specielt udstyr.

17.Særlige kendetegn ved sygdom og dårlig foderstand.

18.Hvis der er særlige fredningsforhold, importforbud eller lign.


Eks. på salgskort.

Opbygning af pasningsvejledningen for grupperne -


A.2. / B.2. / T. 2.


1.  Populærnavn:

2.  Pseudonym:

3.  Oprindelse:

4.  Størrelse:

5.  Temperatur:

6.  Sværhedsgrad:

7.  Gødning:

8.  Co2 krav: 

9.  Antal:

10. Voksehastighed:

11. Rodform / Type:

12. Formering:

13. Lyskrav:

14. Specielle forhold:

15. Vandstand:

16. Vandbevægelse:

17. Sygdomstegn:

18. Fredninger:


Ordforklaring til opsætningen i pasningsvejledningerne.


A.2.  / B.2. / T. 2.


A. 1.  Det binomial nomenklatur navn / latinske navn.  Bruges internationalt.

             

1.  Navne som bruges i daglig tale.

2.  Navne som denne art har været beskrevet under.

3.  Det land eller verdensdel hvor arten oprindelig kommer fra.

4.  Den gennemsnitlig størrelse for arten.

5.  Den temperatur som arten trives bedst i.

6.  Om arten er svær at holde.

7.  Den optimale gødnings mængde.

8.  Artens krav til Co2.

9.  Solitærplante / flere samlet.

10. Hvor hurtig arten vokser.

11. Hvilken rod form og type arten har.

12. Hvordan og hvor nemt, arten er at formere.

13. Artens lyskrav.

14. Hvis arten kræver særlige forhold.

15. Vokser planten kun på sump eller kun i vand, osv.

16. Særlige krav til vandbevægelsen omkring denne art.

17. Særlige kendetegn ved sygdom og dårlig vækst.

18. Hvis der er særlige fredningsforhold, importforbud eller lign.