Ideen bag QR-PETS

Ideen bag QR-pets


Ideen bag QR-pets, er kommet af vi var et par dyreglæde venner, Gunnar Laursen og Poul Erik Kristensen syntes at der manglede information om de forskellige dyr, som var tilgængelig for menig mand.

Ideen kom rigtigt i gang da staten indførte den lovpligtige udlevering af pasningsvejledninger. Jeg ( Poul Erik ) begyndte at tage billeder af dyrene, og samle viden om dem. Alt dette forsøgte jeg at sætte på en ”hjemmeside”  fandt hurtigt ud af det var ikke bare lige noget man fixede. En ekspert til IT delen skulle findes. Valget faldt på Renè H. Kløve, Dette blev starten på et fantastisk samarbejde mellem Renè og mig. Ideen udviklede sig til et kæmpe projekt, månederne gik, selv år forsvandt i baggrunden, nye ideer kom til, mange ideer. Men nu her i 2018 kan vi se det brugbare produkt. vi har nu et komplet webprojekt som rummer siderne:


www.qr-pets.net/gallery ver 3.0 QR-kort ver. 2.1

www.qr-pets.dk

www.qr-pets.nu





Historik


Politikere, Embedsmænd og Fødevarestyrelsen har igennem flere år arbejdet med, og som også er vedtaget, en ny lov der bestemmer, at alle dyrehandlere fra den 1. januar 2014 skal udlevere pasningsvejledning, med alle de dyr der sælges som kæle -og hobbydyr.



Med mere en 5000 arter i dansk handel er det en kæmpe opgave, alene at får samlet viden og billedmateriale.

Og sammen med indførslen af uddannelseskravet i 2013, er dette en nærmest umulig opgave for den enkelte forretning at honorer.

Derfor præsentere QR-pets.net nu et system som gør det muligt.

QR-pets.net er et ‘quick respons system’ som hurtigt, sikkert og nemt giver dyrehandlere og grossister det ønskede værktøj i hånden, som giver mulighed for direkte, at udlevere vejledninger til kunden. Og derigennem opfylde lovens krav om udlevering af pasningsvejledninger Systemmet kan registrer alle køb / salg af fugle og dyr. Og i systemmet er der indbygget en kunde registring.

Dels ved hjælp af teknologi og dels ved hjælp af et omfattede kartotekssystem.

Et system som er udviklet af QR-pets.net, til at imødekomme alle kravene, ikke blot lovgivningsmæssigt men også til udviklings- og vedligeholdsmæssige hensyn.



QR-pets.dk – Indeholder:


Uddannelse og oplysning til butikkens eget personale.

Vejledningskort i brug af QR-pets.dk til kunden.

Kundekort.



Brugsretten til:

Alle sider og billeder, indenfor valgte pakkeløsning, markedsføring og intern brug med kildeangivelse.

Løbende opdatering af www.qr-pets.dk og galleriet.

Nye emner på www.qr-pets.dk.

Billedgalleri.

Alle nye salgskort tilsendes ved udgangen af hver måned (Dog kun inden for den valgte pakkeløsning).

Ansvar.

QR-pets.dk kan ikke på nogen måde drages til ansvar for evt. skader på dyret for det på siden skrevet. Eller følger heraf. Det er altid ejeren af det pågældende dyr der har ansvaret for dyrets liv og helbred.


Copyright.

Alt materiale på qr-pets.dk og qr-pets.net/gallery tilhører QR-pets.dk. Tekst, billede eller dele heraf må ikke kopiers eller gengives uden skriftlig tilladelse fra QR-pets.dk Overtrædelse medfører anmeldelse.